Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tên CÔNG TY TNHH LOBTEX
Địa chỉ (Văn phòng chính) : 12-8 Shijo-cho, thành phố Higashi-Osaka, Osaka Nhật Bản
Thành lập năm 1888
Công ty thành lập trên Ngày 12 tháng 8 năm 1923
Cổ phiếu được liệt kê trên Thị trường giao dịch chứng khoán thứ hai Tokyo
Kinh doanh : Dụng cụ làm việc, dụng cụ buộc chặt, ốc vít công nghiệp
Bán và sản xuất dụng cụ điện, dụng cụ thủy lực, dụng cụ cắt